Homeopatický disketa
Italybest

Pozri tiež: Organické výrobky pokročilom herbár , Kozmetika


Dischetto omeopatico

  • [101F84499]
  • Kód OP02268-1
  • Hmotnosť 0,50 kg.
  • na sklade

Cena: 18,00 € 15,00 € -16,7%

Množstvo

Homeopatický  disketa zdravie

Sklenené diskety označené číslami usporiadané podľa krivke Fibonacci.

Disky označené číslami vyrobených v súlade s Fibonacci špirál, reorganizovať štruktúru podľa ktoréhokoľvek vodnej báze kvapaliny.

Meranie Bovis je Biometr našli hodnoty rovné 10000 angströmov pre vodu vystavené počas 4 hodín na molekulárne organizátor  preukazujúce účinnú energizáciu oproti východiskovej hodnote 6000 angströmov

Na základe interakcie medzi konkrétnej podobe čísel založených na špirále, ktorá predstavuje rozvoj všetkých foriem života vo vesmíre a kvapaliny, to prechádza revitalizáciou a "energizáciu".

V blízkosti označeného kryštálu, tiež v dôsledku pôsobenia odrazeného svetla, kvapalina začne vibrovať, vlny vznikajú harmonické a zosilnel, môže vygenerovať nový energetické pole a môžu produkovať novú vitalitu, ktorá dáva do vodnej novej kvality ako oni ukazujú, okrem iného experimenty prof Masaru Emoto. a profesor Jacques Benveniste, ktorí študovali pamäťovú kapacitu vody.