Podmienky predaji

Podmienky predávať Italybest obchode on-line

Všeobecné podmienky
(Uvedené v kapitole I hlavy 3 časti 3 legislatívneho nariadenia 206/2005 a následnými zmenami a dodatky)
 
1. Úvod a účinnosť všeobecných podmienok
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Všeobecné podmienky") majú za cieľ reguláciu nákupu produktov a služieb, uskutočňované na diaľku a sprístupnené prostredníctvom internetu, cez strànku www.italybest.it (ďalej len, "Stránky") v súlade s talianskymi predpismi legislatívneho nariadenia 206/2005 a následných zmien a doplnení (ďalej len "spotrebiteľského zákonníka").
Predávajúci produktov a mne je: Italybest LTD so sídlom vo Viale Campania n. 23, 56021 Cascina (PI), CF a P.I. 01891170506 REA 163467 PI, e-mailová adresa: info@italybest.it
Spotrebiteľ, ktorý pristupuje k webovej stránke, aby objednal vyrobky (ďalej len "zákazník") musí pred odoslaním objednávky, pozorne prečítať tieto pravidlá a podmienky, ktoré boli vykonané na týchto internetových stránkach.
:
V prípade, že osoba, ktorá nakupuje na webe vyžaduje vystavenie faktúry a / alebo aspoň nie je "spotrebiteľ alebo užívateľ", ako je definované podľa článku. 3, odsek 1, Lett. a) spotrebiteľského kódexu, sa nebude vzťahovať na disciplíne odstúpenie od zmluvy podľa čl. 07:08 Všeobecných podmienok alebo všeobecnejšie, očakávania, že v rámci dohody sa vzťahuje iba na "spotrebiteľského zákonníka pre spotrebiteľov".
Tieto zmluvy uzavretej s Italybest S.r.l. prostredníctvom týchto stránok sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami talianskej právnej úpravy. Dostupny jazyk pre uzavretie zmluvy  je taliansky.
 
2. Ako vybrať a objednať produkty
Funkcie a cena jednotlivých produktov ponúkaných na týchto stránkach (ďalej len "výrobok" alebo "výrobky") sú uvedené na každej  stránke.
Na nákup Výrobkov je zákazník povinný vyplniť a odoslať objednávkový formulár v elektronickej podobe, podľa pokynov uvedených na týchto stránkach. Zákazník musí pridat vybraty produkt do "košíka" a potom, čo  si prečíta a akceptuje podmienky  o ochrane osobných údajov, bude ziadany zadať informácie o dodanì produktu a eventualnej faktúre, vyberie požadovaný spôsob platby a potvrdì objednávku.
Potvrdenìm objednávky na webovej stránke, nadobudne hodnotu navrhovanej zmluvy, Zákazník berie na vedomie a vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkymi pokynmi uvedenymi v priebehu konania nákupu a prijal tym zmluvné prepisy.
Zmluva medzi Italybest S.r.l. a zákazníkom bude uzavretá  prijatím objednávky Italybest LTD Toto prijatie je oznámenè zákazníkovi prostredníctvom e-mailu  potvrdenìm objednávky, ktorý obsahuje oznam o všeobecných podmienkach, informácie o čísle objednávky, dodacie a fakturačné cislo, zoznam objednanych vyrobkov a ich základné charakteristiky a celková cena vrátane nákladov spojených s dodaním. Zákazník ,ktory bude kontrolovať potvrdzovací e-mail, ak zistí chyby v podanì, bude mať 12 hodín od doručenia tohto e-mailu obrátiť sa na zàkaznickù službu .
Nasledovne, po objednanì tovaru Italybest S.r.l. zistì dostupnosť produktov,ktorè sa v objednàvke nachàdzajù. V prípade, že jeden alebo viac produktov nie je k dispozìcii, Italybests.r.l Service pošle oznámenie včas na e-mail  zákazníka, ktorý počas nasledujúcich 12 hodín, mà právo reagovať a vybrat akéhokoľvek iny vyrobok, alebo  zrušiť objednàvku. V prípade porusenia lehotnej doby  sa  považuje danà objednàvka  potvrdená a tie produkty ktorè budú k dispozícii sa poslu kurierom. V tomto prípade , ze niektore produkty nebudu k dispozicii sa čiastka za chýbajúce produkty zvráti alebo inak, v závislosti od zvoleného spôsobu platby, nebudú účtované zákazníkovi.
3. Informácie o Výrobkoch
Informácie a údaje týkajúce sa produktov sú k dispozícii, s príslušnými kódmi produktov, na webových stránkach.
Vizuálne reprezentácie produkcie na stránkach, ak sú k dispozícii, zvyčajne zodpovedajù fotografickému obrazu sprevádzajúce opis. Je zrejmé, že obraz Výrobkov má jediný účel ich prezentáciu na predaj a nemusia byť úplne reprezentatívne pre jeho vlastnosti a kvalitu, ale môže sa líšiť v farbe a veľkosti. V prípade, že rozdiel medzi obrazom a opìsanìm produktu dajte vždy prednosť popisu výrobku.
4. Ceny a preposielanie
Minimálna objednávka je vo výške € 19,90 a zahŕňajù všetky poplatky a dane. Všetky ceny sú uvedené v eurách.
• Zásielky v Taliansku:
Zásielky do Talianska majù expresné doručenie podla sadzieb stanovených v čase nàkupu v kosiku.
• Zásielky do zahraničia:
Náklady na dopravu sa líšia od krajiny dorucenia. Cena za dopravu  sa bude meniť aj  v sùvislosti z hmotnostou objednávky a bude oznámenà zákazníkovi v čase nàkupu a pred potvrdením nákupu. V čase, keď si zákazník vyberie krajinu spedicie iné ako Taliansko,  poplatky za dopravu budú automaticky aktualizovaný. 
 
5. Platba a fakturácia
5.1 Platobné metódy
Zákazník môže platiť pre produkty a výdavkov prepravných kreditnou kartou, PayPal, bankový prevod, predplatené karty kreditné karty
Obvody, na ktoré si môžete zakúpiť na týchto stránkach sú nasledovné:
Visa / Visa Electron
Mastercard / Maestro
American Express
Aby bola zaistená maximálna bezpečnosť, bude klient vykonávať platobné transakcie priamo na zabezpečenom serveri banky.
Na webe neukladá číslo zákazníka kreditnej karty, ale vďaka inštitútu chránenej komunikačný systém úverových správ, druhý vozík, zákazníkov, ktorí túžia - používa sa volí príslušnú voľbu - bude pokračovať v " nákupu, bez najprv zadať svoje poverenia znova. Referenčné požičiavajúca inštitúcia používa protokol SSL na šifrovanie dát prenášaných medzi svojimi servermi a zákazník prehliadači.
• PayPal
Po potvrdení objednávky bude zákazník presmerovaný na stránky PayPal, kde môžete vykonať platbu pomocou svojho účtu alebo prostredníctvom karty, aj predplatené, alebo aspoň podľa prijatý režim Paypal a v súlade s príslušnými podmienkami.
• Bankový prevod
Zákazník je povinný vykonať platbu do 3 dní od dátumu objednávky a budù odoslnè len po potvrdenì banky o prìjme pozadovanej sumy. Ak sa tak nestane objednávka bude zrušená a tovar sa vràti k dispozícii pre nákup pre iných zákazníkov. Zákazník, ktorèmu sa nepodarilo vykonať prevod bude kontaktovať zákaznícky servis s cieľom objasniť príčinu neúspechu k uzatvorenia nakupu..
pre prenos dát: C / C: italybestsrl.
IBAN: IT22J050347951000000000120
BIC / SWIFT: BAPPIT21T71
Bank: BANCO POPOLARE_ Cascina
Objednàvka: zákazník musí uviesť účel premiestnenia dátum a poradové číslo, ktoré možno nájsť v potvrdzovacom e-maily (napríklad "Ordine 10/10/15 n 1111" ..).
• italybest Predplatená karta / Gift Card Online
Zákazník  musì zadať údaje o predplatené karty Italybest alebo darčekové karty online po výbere tohto spôsobu platby v nákupnom procese.
5.2 fakturácie objednávok
Pokiaľ sa jedná o nákup firiem budú môcť požiadať o vystavenie faktúry zaškrtnutím príslušného políčka v priebehu procesu objednávky a zadaním fakturačnych údajov vrátane čísla sociálneho zabezpečenia a / alebo DPH. V tomto prípade bude faktúra zaslaná e-mailom na adresu uvedenú. Firma je zodpovednà za správne zadanie fakturačných údajov a je výslovne informovaná, že v prípade nespràvneho zadania cisla pre faktúru pri objednávke, nemožno ho následne zmenit.
 
6. Doprava 
Výrobky zakúpené na týchto stránkach budù doručenè na adresu uvedenú zákazníkom v priebehu konania nákupu do poľa "Doprava dát".
Všetky nákupy budú doručené kuriérom (ďalej len "Courier") od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov . Italybest s.r.l. nie je zodpovedný za nepredvídané oneskorenia ktorè neboli spôsobenè jeho vinou.
Po odoslanì produktu, zákazník dostane potvrdzovací e-mail, ktorý bude obsahovať odkaz a moznost sledovania zásielky.
V každom prípade, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo nepredvídateľnych okolnosti,  produkty objednané budù doručenè v lehote 7 (sedem) pracovných dní odo dňa objednavky, keď Italybest Ltd. potvrdiì príkaz  zákazníkovi špeciálnym e-mailom o potvrdenì objednávky. Uvedená lehota 7 pracovných dní platí pre zásielky do Talianska a do zahraničia v nižšie uvedených krajinàch, iba okrem krajiny, pre ktoré u ktorých 7-dňová lehota môže byť zvýšená v závislosti na rôznych obdobiach miestne colné odbavenie.
• Aktívne doručovacie služby v Taliansku:
Taliansky kurier SDA
Táto služba zahŕňa dva pokusy o doručenie na adresu uvedenú v objednávke. Potom, ak druhý pokus nevysiel, bude zásielka naďalej zadarmo po dobu 3 dnì skladovanà . Počas týchto troch dní, môže zákazník kontaktovať kuriéra a zariadiť dodanie alebo informovat o zmene adresy . Od 4. dňa a 7 dní (sobota v cene), však, balíček bude mať možnosť skladovania na pošte v danej oblasti.  V každom prípade je povinnosťou zákazníka kontrolovat s talianskym kurierom SDA týkajúce sa akejkolvek aktualizácie alebo modifikácie postupu odovzdávania vyššie popísaného.
•  zahraničnè Služby dodávok:
Taliansky kurier SDA
Zásielky do zahraničia sa budù vykonavat  s rôznymi kuriermi  zálezi od krajiny objednavky, aby sa garantovala pre  zákazníka najlepšia dostupnà cenu.
Maximálna hmotnosť zásielky do zahraničia: 120 Kg
Krajina, kde je k dispozícii služba: má za následok v aktívnom zozname na mieste, s výhradou práva na italybest Ltd. zaslať tovar s doplatkom na výdavky spotrebiteľov, ktoré budú upresnené pri potvrdení objednávky e-mailu ..
 
7. vrátenie
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, bez vysvetlenia a bez akéhokoľvek postihu. Ak chcete využiť tieto práva, musí zákazník zaslať Italybest S.r.l. oznámenie do 14 dní od doručenia danej výrobky, alebo ak màte v úmysle odvolat objednavku  pred obdržaním  produktu. Oznámenie o zrušení môže byť zaslané kedykoľvek pred tým, než je tovar prijaty.
Toto oznámenie musí byť zaslaná doporučeným listom A / R, na adresu:
CA. Kancelária  Vrátenie a náhrady
Italybestsrl
Viale Capania 23
56021 Cascina Pisa Taliansko
Zákazník Service italybest Ltd sa bude po prijatí oznámenia, otvoriť praxi pre riadenie návratu a oznámi podľa pokynov zákazníkov o tom, ako sa vrátiť do režimu produkty, ktoré sa bude konať kuriérskou službou označené italybest srl.
Právo odstúpiť od zmluvy sa riadi týmito podmienkami:
I. Zákon sa vzťahuje na tovar zakúpený v plnom rozsahu; Preto, ak je výrobok zložený z viacerých zložiek alebo ich častí nie je možné uplatňovať narok na vratenie výrobku .
II. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy italybest srl uhradí zákazníkovi v plnej výške cenu vráteného tovaru, nie vsak  náklady na dopravu , .Náhrada bude vykonaná s použitím rovnakého spôsobu platby používané zákazníkom. V prípade prevodu alebo na dobierku, je kupujúci povinný poskytnúť banke, na ktorom na náhradu (majiteľom účtu, meno a adresa banky a IBAN).
III. Rovnako s cieľom zabezpečiť, že služby náhrady v zmysle článku 8, produkty musia byť vrátené v jednom obale celistvè, v ktorom boli doručené.
 
8. Vràtenie tovaru v prípade práva na odstúpenie od zmluvy
V pripade vratenia tovaru cena za dopravu pre vratenie tovaru je na kupujucom
 
9. Záruka a vady 
V prípade nedostatku zhody výrobkov predávaných italybest srl zákazník bezodkladne kontaktovať zákaznícky servis.
Predaj výrobkov je predmetom právnych záruk poskytnutých článkov 129, 130 a 132 spotrebiteľského kódexu. Zákazník je oprávnený podľa svojho uváženia a za predpokladu, že druh výrobku dovoľuje, s cieľom obnoviť bez poplatku, zhodu výrobku opravu alebo výmenu, alebo vo vhodnom zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy. Zákazník stráca tieto práva, ibaže reklamáciu italybest SRL rozpore so zmluvou do 14 dnì od dorucenia tovaru.
 
10. Chyby a obmedzenia 
Informácie týkajúce sa produktov poskytovaných prostredníctvom týchto stránok sú pravidelne aktualizované. Avšak nie je možné zaručiť úplnú absenciu chýb, z ktorých preto italybest srl nenesie zodpovednosť, s výnimkou prípadov úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti.
Italybest Inc. si vyhradzuje právo opraviť prípadné chyby, nepresnosti alebo opomenutia aj potom, čo bola odoslaná objednávka, alebo zmeniť alebo aktualizovať informácie, kedykoľvek a bez upozornenia, bez toho, aby boli dotknuté práva Zákazníka za týchto podmienok Všeobecná a spotrebiteľského zákonníka.
S výnimkou úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti, to je vylúčené akékoľvek právo Zákazníka na náhradu škody alebo schváliť kompenzáciu, a každá zmluva alebo prečine zodpovednosť za priame či nepriame škody spôsobené osobám a / alebo majetku, spôsobené nedostatkom prijatie alebo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to aj čiastočné , objednávky.
Italybest Ltd. propaguje zodpovednú konzumáciu alkoholu a vylučuje akúkoľvek preberajú zodpovednosť, s výnimkou zlomyseľnosti alebo hrubej nedbanlivosti, v prípade nákupu zo strany mladších ako 16 rokov.
11. Sťažnosti
Každá sťažnosť musí byť zaslaná Italybest pomocou e-mailu kontaktovať priamo prístupný na webových stránkach, alebo na telefónnom čísle 39 050700644 (Po - Pi 9.00 do 17.00 hodín, s výnimkou štátnych sviatkov), alebo pomocou / r poštou na nižšie uvedenú adresu :
CA. sťažnosti oddelenie
italybest Ltd.
Viale Kampánia 23
56021 Cascina Pisa Taliansko
Italybest srlsi zaväzuje odpovedať na všetky požiadavky najdlhšie do 7 pracovných dní.
12. Rozhodné právo 
Kúpna zmluva medzi zákazníkom a italybest srls' je uzavretá v Taliansku a regulovaná talianskym zákonom. Pre riešenie sporov týkajúcich sa výkladu, realizácie alebo ukončenia týchto podmienok alebo individuálnych objednávok v prípade, že zákazník spotrebiteľom v rámci spotrebiteľského kódexu, bude sa týkali výlučne do diery svojho mesta bydliska alebo bydlisko, ak sa nachádza v talianskom území; Vo všetkých ostatných prípadoch sa miestna príslušnosť je jediným fórom v Pise, akýkoľvek iný príslušný súd rozhodol.
***
Podľa článku 1341 občianskeho zákonníka vyhlasujete, že ste si prečítali a ktoré prijali výhradne v nasledujúcich článkoch na tieto všeobecné podmienky: 6 (zodpovednosť za meškanie v dodávke), 10 (právo na opravu chýb - zrieknutie sa zodpovednosti).
SDA ZONA 8, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0052,00
Do5,0059,00
Do10,0090,00
Do15,00120,00
 • Angola
 • Antigua e Barbuda
 • Argentina
 • Aruba
 • Australia
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Bermuda
 • Brasile
 • Brunei
 • Cile
 • Comore
 • Corea del Sud
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Figi
 • Filippine
 • Giamaica
 • Giappone
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea Equatoriale
 • Haiti
 • Honduras
 • Indonesia
 • Isole Cayman
 • Isole Salomone
 • Madagascar
 • Messico
 • Namibia
 • Nicaragua
 • Nuova Zelanda
 • Paraguay
 • Perù
 • Singapore
 • Swaziland
 • Tonga
 • Uruguay
 • Zambia
SDA ZONA 7, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0043,00
Do5,0053,00
Do10,0075,00
Do15,0099,00
 • Anguilla
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bolivia
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambogia
 • Camerun
 • Canada
 • Capo Verde
 • Ciad
 • Cina
 • Colombia
 • Costa d'Avorio
 • Danimarca
 • Emirati Arabi Uniti
 • Eritrea
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Gibuti
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Hong Kong
 • Iran
 • Iraq
 • Kenya
 • Liberia
 • Malawi
 • Malesia
 • Mali
 • Mauritius
 • Mongolia
 • Nepal
 • Rep. Centrafricana
 • Rep. del Congo
 • Rep. Dominicana
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Sri Lanka
 • Stati Uniti
 • Sudafrica
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailandia
 • Togo
 • Trinidad e Tobago
 • Uganda
 • Venezuela
 • Zimbabwe
SDA ZONA 5, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0043,00
Do5,0049,00
Do10,0066,00
Do15,0090,00
 • Armenia
 • Azerbaigian
 • Bielorussia
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Cipro
 • Croazia
 • Kazakistan
 • Kirghizistan
 • Macedonia
 • Moldavia
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Turkmenistan
 • Ucraina
 • Uzbekistan
SDA ZONA 4, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0039,00
Do5,0042,00
Do10,0048,00
Do15,0060,00
Do30,0095,00
 • Liechtenstein
 • Norvegia
 • Svizzera
SDA ZONA 3, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0019,99
Do5,0022,00
Do15,0033,00
Do30,0047,00
 • Estonia
 • Finlandia
 • Grecia
 • Irlanda
 • Lettonia
 • Lituania
 • Malta
 • Portogallo
 • Svezia
SDA ZONA 2, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0017,50
Do5,0019,99
Do15,0025,00
Do30,0039,99
 • Francia
 • Monaco
 • Regno Unito
 • Spagna
SDA ZONA 1, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do1,0014,35
Do2,0015,00
Do3,0018,00
Do15,0024,00
Do30,0035,00
 • Austria
 • Belgio
 • Germania
 • Lussemburgo
 • Paesi Bassi
 • Polonia
 • Rep. Ceca
 • Slovacchia
 • Slovenia
 • Ungheria
SDA, Dodávka do 3 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do2,007,50
Do5,008,20
Do10,009,00
Do20,0011,00
Do30,0012,00
 • Italy
SDA ZONA 6, Dodávka do 7 pracovných dní
Maximálna hmotnosť pre túto cenuKg.Cena
euro
Do3,0041,99
Do5,0049,99
Do10,0069,99
Do15,0094,99
 • Albania
 • Algeria
 • Arabia Saudita
 • Bahrein
 • Egitto
 • Etiopia
 • Ghana
 • Gibilterra
 • Giordania
 • India
 • Israele
 • Kuwait
 • Libano
 • Libia
 • Marocco
 • Mauritania
 • Niger
 • Nigeria
 • Oman
 • Pakistan
 • Palestina
 • Qatar
 • Ruanda
 • Russia
 • Senegal
 • Siria
 • Sudan
 • Tunisia
 • Turchia
 • Yemen