Homeopatia, pamäť vody, aromaterapia

Pamäť vody a rezonančné vesmíru

 

Voda ako receptor obrazu a zvuku; voda,ktorá ako svedok odráža realitu v jeho neviditeľných aspektoch a vibráciách; V ezoterike možno porovnať vodu zrkadlu "astrálneho svetla", ktoré je vozidlom   energeticky myslenia, ktoré prestupuje celý vesmír.

 

Ak je toto všetko pre oficiálnu vedu len dedičstvom starých a smiešnych povier,existuje však aj veľká rada mysliteľov, ktorí sú presvedčení, že veľa z toho, čo sme  zdedili zo starovekej tradície a viery môže tvoriť reálny základ vedy, aj ked často málo hmatateľnej.

Sila vody, ktorá slúži ako akumulátor a nosič energie alebo ako vibrácia myšlienok sa v týchto zmätených časoch  pseudo-znalostí vo všetkej úprimnosti zdá, že sa tlačí trochu "príliš dopredu", ako napríklad "diamantové voda", ide o druh destilácie, ktorá by mala darovať vode moc veľkého uzdravenia.

Avšak, ako ma nikdy neomrzí hovoriť,preháňanie alebo excesy predstavivosti by mali viesť len k hľadaniu pravdy. V skutočnosti sú vedci vážne zaneprázdnení nájsť argument týkajúci sa energetických vlastností vody lebo vedia ako je tento prvok  zásadný pre život a sú presvedčení že dokáže zachytiť každý druh emocionálnej pamäti a vztvoriť akýsi druh nádrže plnej vibrácií.

Je to princíp takzvanej

Je to princíp takzvanej "pamäť vody",

ktorý študoval a starostlivo artikuloval japonský výskumník Masaru Emoto, autor mnohých kníh na túto tému.

Navyše sa zdá, že každá molekula vody má aj geometrické konotácie  ktoré spolupracujú v úzkom vzťahu so základnými zákonmi matematiky.

Ak je to pravda, čo sa nepokladá za maličkosť, že prvé úzke vibračné a neprerušované vzťahy medzi všetkými prvkami prírody sa riadia zákonmi korelácie a sú úplne presné.

Vodné kryštály, v tomto zmysle, zdajú byť očividne vysvetľujúce a objavy, ktoré možno vykonať na kvapaline ako prvku by mohli byť veľkou pomocou pri odbore liečenia .

V tomto zmysle, môže byť  voda z väčšej časti použitá na  liečenie, a to najmä ak je nabitá energicky, ale môže v nás vytvoriť  aj akýkoľvek iný terapeutický potenciál, najmä ked je nabitá hudbou.

Mnohí odborníci  holistického liečenia vyskúšali obrovské možnosti tohto mimoriadneho "elementu" ako o tom svedčí aj práca Dr. Emoto.

Japonský vedec nám pripomína, že "... voda ako primárna surovina, ktorá je už od dávnych dôb symbolom duše a ktorej liečivá sila  - pre vnútorné aj vonkajšie použitie -  pochádzajúca z rôznych pramenou, je známa už od nepamäti. Okrem toho, v Európe existuje veľké množstvo zdrojov, zasvätených a venovaných Panne Márii alebo iným svätcom  ktoré sa stali svätými a pútnickými  miestami.  V tomto bode sa dá ľahko pochopiť vzťah týchto štúdií s homeopatiou vždy obvinenou predávať "čistú vodu" a v praxi tak dokázať  týmto kritikom ako silne riskujú uhryznúť si vlastný  chvost, pretože "čistá voda "sáma o sebe je mimoriadny zdroj blahobytu.

Pripadá mi výstižné vrátiť sa k slovám naturopatky Susanne Berging, ktorá je v plnom súlade s vyššie uvedenými zásadami:

 

Označil vodu slovami s rôznym významom a vytvoril sekvenciu fotografií tej istej vody pri teplote 5 ° C pod nulou. Voda zasiahnutá  vetou "Je mi z vás zle" predstavovala chaotickú štruktúru podobnú nádoru, zatiaľ čo voda, ktorá mala slovo "láska" vytvorila dokonalé geometrické prvky akým môže byť napríklad kryštáľ. Podobne slovo "Adolf Hitler" otočil molekulu do tvaru opuchu,v opačnom prípade molekuly vystavené správe 'Maria Teresa z Kalkuty ", sa stala malým kvetom so šiestimi bodmi. Toto by nás malo donútiť porozmýšlať veľmi dobre, o našich každodenných spoločenských vzťahoch: koľkokrát sme ochoreli pred škaredé slová niekoho? alebo po vypočutí správy, ktoré sa nás priamo týkali? A možno  sme obviňovali nejaký vírus chrípky, ktorý ani nesníval zakoreniť v nás. Ďalší príklad, ktorý môže vami otriasť, by mohol byť ten, kto hovorí, že "Nenávidím svoje telo", alebo "Nenávidím svoju tvár", čo vyvoláva reakciu v pamäti vody jeho tela, ktoré pri dlhodobom prístupe určite nepomôže k zlepšeniu situácie. Poďme teda zrekapitulovať: voda je základom všetkého života (a my nou plytváme), voda ukladá informácie a je schopná vysielať (a my si naivne myslíme,že balené vody sú všetky rovnaké), voda reguluje všetky telesné funkcie, od metabolických až po intelektuálne (a my  radšej uprednostnujeme priemyselné nápoje plné cukru, ktoré blokujú kvalitu vody ), voda je zdroj energie dáva informácie  a životnú silu (a my často bez premýšlania pijeme,sme nesústredený a máme pritom negatívne myšlienky) Každá molekula vody má vlastnú identitu a je nezameniteľná (a my si neuvedomujeme aká je drahocenná a nenahraditeľná) .Pre záver vám môžem dať len radu, ktorú oceníte určite určite už po krátkom čase: pred pitím vody alebo inej tekutiny, povedzte  že ju milujete  a že poďakujte jej že vám pomohla uhasiť smäd. A ak máte chorého človeka v dome, poproste vodu ktorú bude piť, aby mu priniesla zdravie, rovnováhu a harmóniu v celom tele: Uisťujem vás, že voda bude robiť všetko pre to, aby  pomohla. "

Homeopatia je liečebná metóda, ktorá používa homeopatické lieky na uzdravenie pacienta. Tieto lieky sú vyberané individuálne podľa zákona podobnosti, ktorú stanovil Dr Samuel Hahnemann, zakladateľ homeopatie, na konci osemnásteho storočia.

Zákon o podobnosti alebo práva podobnosti stanovuje, že látka, ktorá môže produkovať rozsah symptómov u zdravého človeka, je tiež schopná liečiť podobné príznaky u pacienta, podávaním látky v malých dávkach.

Homeopatické lieky sú určené na liečbu akútnych či chronických ochorení v každom okamihu života, a môžu byť použité ako jediná liečba alebo kombinácia s inými terapiami.

Účinnosť homeopatie záručuje viac ako 200 rokov klinických skúseností homeopatov po celom svete a výskum realizovaný v tejto oblasti.

Homeopatia má dve funkcie, ktoré ho odlišujú od konvenčnej terapii, ktoré sú: homeopatický liek a ako predpísať liek

 

Homeopatický liek

 

Informácie homeopatický liek SEMH

 

Homeopatické lieky sú pripravené s produktmi druhu rastlinného, ​​živočíšneho alebo z chemikálií (anorganické alebo organické). Ich súčasťou je tinktúra  pre rozpustné vo vode alebo alkohole a drvením týchto produktov, ktoré nie sú rozpustné vo vode alebo alkohole. Počas jeho prípravy, homeopatický liek sa podrobí dvojitému procesu:

 

Progresívny prevod (riedenie)

 

Môžete to urobiť na 1/10 alebo 1/100

Tieto produkty rozpustné vo vode alebo alkohole sa zriedia v zmesi vody a alkoholu, nerozpustné tie (predtým nasekané) sa zriedia s laktózou. Od tretieho riedenia je prípravok  rozpustný v zmesi uhľovodíkov s alkoholickým roztokom a môžu byť získané v pomere 1/ 100.

 

Shaking energický (dynamizácia)

Po každom riedení pokračuje  rázne miešanie .Tento proces sa nazýva "regenerácia".

 

Pri výrobnom procese homeopatických liekov sa musia striktne dodržiavať pokyny uvedené  francúzkou či nemeckou farmaceutikou.  Forma prípravy homeopatických liekov je bez vedľajších účinkov nevyžaduje  integrácie iných liekov.

Molekulárnej organizácie kvapaliny podľa krivky Fibonacci,

'Pamäť vody' je populárny výraz, ktorý je väčšinou spojený s homeopatiou, v súvislosti s tým, čo Jacques Benveniste zistil štúdiami na alergie. Tento výskum ukázal, že riešenie podrobené sekvenčnej fyzikálnej úprave sa preukázal biologickými účinkami odlišné od tých, ktoré boli používané pre riedenie vody. Štúdiá privolali  veľa kontroverzie a mnoho vedcov jednoducho odmietajú akreditovať tvrdiac že je málo dostatočných dôkazov .Tieto štúdia boli v poslednej dobe predmetom mnohých článkov v časopise Homeopatia. Štúdie aj keď posudzované v akademickej oblasti nie sú dostatočne podložené dôkazmi, potvrdzujú však, že 'voda má vlastnosti, ktoré dokazujú,že voda má pamať.  . Experimenty označujú, že riešenie môže mať výrazný dopad na chémiu. Zmeny, ktoré môžu trvať po dobu niekoľkých minút, aj ked sa proces už ukončil. Dalším aspektom  pamäti vody sa týka zmeny väzieb medzi atómami vodíka a kyslíka. Stúdium pamäti vody sa dlho zaoberal dr. Masaru Emoto,

kde dokázal, že  voda zmrzne do krásnej formy kryštálov v prítomnosti pozitívnej energie, alebo vytvára nepekné štruktúry v prítomnosti negatívne energie. Niektoré experimenty boli vykonané s vodou v uzavreté nádobách, na ktorých boli napísané pozitívne frázy ale aj vety negatívne.Il Dr Masaru Emoto, japonský vedec a výskumník potom skúmal pod mikroskopom a fotografoval kryštály počas zmrazovania. Následne fotografoval vodu vystavenú napísanými frázami, hudbou, modlitbami a poznamenal meniacu sa štruktúru vodných kryštálov. Voda vystavená vibráciám slov a pozitívnych myšlienok tvorila krásne vodné kryštály,negatívne myšlienky a slová produkovali škaredé kryštály .Voda z vodovodu z hlavných miest v Južnej Amerike je veľmi znečistená, môžu však tvoriť kryštály pomerne harmonické. Stres a zlé nálady ľudí, ktorí žijú v mestách, môže ovplyvniť vodnú kryštalizáciu viac chemické látky. Masaru Emoto mal možnosť  vystaviť vodu  hudbe a vidieť štruktúru kryštálov cez fotografovanie. Voda odpovedala prekvapivo na rôzne hudobné žánre, ich  vibráciou a hudobné informáciami .Tento skvelý vedec experimentovaním s pozitívnymi a negatívnymi vetami získal stále rovnaký účinok. Rozmanitosť a obrázky, ktoré získal cez hudbu potvrdzuje  skutočnosť, že vibrácie a informácie obsiahnuté sú založené na frekvenciách ktoré sú nepočuteľné. Emoto dokázal, že aj kresby dodavajú energiu vode.

Krátky príbeh o Benvenistových experimentoch

Voda si pamätá biologické informácie o látkach, s ktorými bol v kontakte?

V júni 1988 bol publikovaný  dôkaz v denníku Le Monde,článok s názvom "francúzsky objav by mohol prevrátiť základy fyziky."

Noviny hlásali článok v britskom  vedeckom  časopise "Nature".

Prácu viedol Dr. Jacques Benveniste: riaditeľ výskumu veľkej jednotky INSERM,  člen vedeckej rady, objavil kľúčovú molekulu podieľajúcu sa na astme

Trinásť z jeho kolegov biológov, francúzskych a zahraničných,  sa zúčastnili a podpísali tento neuveriteľný zážitok, ktorý Jacques Benveniste zverejnil so záhadným názvom: ". La Degranulation des basophiles Humains  induite par de trés Hautes diluition d´un antisérum anti-IgE"

Výskumník tvrdí, že je schopný aktivovať bunku  krvi obsahujúci protilátky  zriedených vodou. To znamená, že biologické informácie sú uložene v kvapaline. "Voda má teda  pamäť," uzatvára Benveniste svoj výskum..

Vedecká komunita ho však obvinila svojimi uzávermi.

 

Riaditeľ "Nature" sa ospravedlnil a sľúbil príkladné vyšetrenie. Nasledujúci týždeň, v Benvenistovom laboratóriu, spolu s  odborníkom na vedeckú falsifikáciu  a americkým iluzionistom známym za to, že odhalil trik ohnutia lyžice pomocou mysle.Po dobu štyroch dní, sa odborníci snažili túto skúsenosť zopakovať.Dospeli k záveru,vidaním článku  novinami "Nature" pod názvom "Vysoké riedenie,jedna  ilúzia"  .

V rokoch 1990, prípad pamäti vody  sa zastavil. Ale Benveniste isolovaný kvôli  kvôli jeho porážke pokračuje vo svojich štúdiách. Zaoberá sa oblastou "digitálnej biológie". Základnou myšlienkou je, že molekuly nekomunikujú navzájom prostredníctvom priameho kontaktu, ako sa predtým myslelo, ale prostredníctvom elektromagnetického poľa, nachádzajúci sa na určitej frekvencii. Elektromagnetické signály vysielané materiálom by mohli byť zhromaždené a zosilnené elektronickým zariadením  a   "uložením" do kvapalného roztoku, alebo na pevný disk!

 

Pred udelením  Nobelovej ceny vo fyzike Georges Charpak, na jar 1993 pozval odborníkov, aby posúdila Benvenistovu prácu.Benveniste má aj nový zážitok: zaznamenal  magnetický signál rôznych molekúl, vrátane Valium do elektronického súboru; Potom, kliknutím myši, začne  "oddelovať" zo skúmavky obsahujúcu  vodu bez ionov. O dvadsať minút neskôr, signál je zaznamenaný v  tekutine. Aby dokázal experiment aplikoval obsah skúmavky do srdca pokusnej myši a pozoroval reakcie: nastala významná zmena v koronárnom toku.

Experiment zopakovaný v škole Chémie a Fyziky v Paríži nedokázal žiaden účinok.

 

AROMATERAPIA

 

Aromaterapia, označovaná aj ako liečba esenciálnymi olejmi, môže byť definovaná ako umenie prirodzene využiť extrakt aromatických esencií z rastlín na vyrovnanie, harmonizovanie a podporovanie zdravia tela, mysle a ducha. Snaží sa zjednotiť fyziologické, psychologické a duchovné procesy, zvýšiť vrodený proces hojenia jednotlivca.

 

Zakladateľom bol  chemik, Rene- Maurice Gattefosse, ktorý vynašiel termín "aromatherapie", v roku 1937 vydaním knihy tohto mena. Jeho kniha "aromaterapia Gattefosse" obsahuje prvé klinické skúsenosti pre využitie éterických olejov pre rad fyziologických ochorení. jeho hlavnou úlohou bol zámer  rozlíšiť liečivé použitie éterických olejov od  parfumérnych esencií.

 

Takže môžeme interpretovať výraz slova "aromatherapie" čo znamená terapeutickú aplikáciu alebo liečebné použitie aromatických látok (éterické oleje) pre holistické liečenie. V dnešnej dobe aromaterapia nadobudla ešte viac holistický prístup, ktorý zahŕňa nielen celé telo ale aj myseľ i ducha (energia).

 

"Aromaterapia je ... kvalifikované a kontrolované používanie éterických olejov pre fyzické a duševné zdravie a pohodu." Valerie Cooksley

 

"Aromaterapia dbá o starostlivosť ide o hands-on terapiu, ktorá sa usiluje o navodenie relaxácie, o zvýšenie energie, o zníženie stresu a obnovenie stratenej rovnováhy mysle, tela a duše." Robert Tisserand

 

"Aromaterapia môže byť definovaná ako kontrolované použitie éterických olejov k udržaniu a podpore fyzickej, psychickej a duchovnej pohode." Gabriel Moja

 

"Aromaterapia môže byť definovaná ako umenie a veda o využitie prirodzených extraktov aromatických esencií z rastlín.Slúži  na vyrovnanie, harmonizovanie a podporovanie zdravia celého tela, mysle a ducha. Je to umenie a veda, ktorá sa snaží preskúmať fyziologickú, psychologickú a duchovnú ríšu a reakciu jednotlivca na aromatické látky, rovnako ako pozorovať a posilniť prirodzený proces uzdravenia jednotlivca. Aromaterapia môže byť použitá aj  ako preventívna terapia, rovnako ako aktívne pôsobiť pri akútnych a chronických fázach ochorenia .

 

Je to prirodzené, neinvazívna metóda, ktorá má vplyv na celého človeka a nie  len symptóm alebo danú chorobu ale má za úlohu pomáhať telu dodávať  prirodzenú schopnosť vyrovnať, regulovať, liečiť a udržiavať sa sám vdaka  správnemu použitiu éterických olejov. "Jade Shutes

Výpis z webu Národnej asociácie pre Holistic Aromaterapia, (https://www.naha.org/)

 

Parlato