Pamäť vody

Pamäť vody

Dôkaz, že pamäť vody pôsobí na telo pozitívnym spôsobom

19 december 2014 / Naše predstavy

 

Dôkaz, že informovácia  vody pôsobí na telo pozitívnym spôsobom

Sergio Stagnaro - 13/08/2014

 

Biofyzikálne Semeiotics Quantum (SBQ, www.sisbq.org),
umožňuje lekárovi posúdiť kvantitatívne endomolekulárne voľné energie, prostredníctvom  jednoduchého nešpecifickovaného testu.
Momentálne sa nezameriavame mnohými  biofyzikálnymi a kvantovými metodami ,ktoré sú veľmi presné a veľmi technické,pretože vyžadujú hlboké vedomosti techniky
SBQ-pri činnosti mitochondriálneho dýchacieho reťazca všetkých tkanív, 
v ktorých hrá hlavnú úlohu štúdium a chovanie sa glikokalických buniek v biologických systémoch.

 

Je nemysliteľné hovoriť o pamäti vody a jej informáciách bez toho, aby sme spomenuli  tak fascinujúcich a suverénnych, medzi inými vynikajúcich spisovatelov ako napr.Del Giudice a Tedeschi  ktorí sa vyjadrili neprekonateľným vedeckým štýlom.
 
Pozorne si prečítajme: 
"Výskumy v posledných rokoch poukázali, že voda ako tekutina  je zmes zložená z dvoch fáz; nekoerentná fáza pozostávajúca z nezáväzných častíc prepojených  elektrostatickými  silami s krátkym dosahom,ktoré sa nadväzujú s časticami ktoré sú nablízku a druhá fáza,ktorá je charakterizovaná skupinou častíc nadväzujúcich na seba pomocou vybrácie ,ktorou tvoria tzv.elektronický oblak ,ktorý vytvára elektromagnetické pole schopné vytvoriť novú molekulárnu štruktúru vody.
 
Opis týchto štruktúr  je vynikajúcim podnetom mnohých autorov,  ktorý svojou znalosťou potrebnou na  správne pochopenie vlastností a terapeutického liečenia vody nachádzajú správnu techniku na základ tejto kvantistickej terapie a svojimi štúdiami zároven pomáhajú vybudovať nové hranice medicíny.
Pri pokusoch na zdravej osobe, voľná energia ,napríklad v kardio-Miocita, pomocou odhadu Gentiliho, čas spotrebovaný na tento fenomén je 8 sekúnd. Opakovanie toho istého experimentu sme danej osobe priblížili energizovanú vodu ,hodnota fenoménu reakcie podľa Gentiliho stúpla na  24 sekúnd. Pomiešaním tejto vody jeho hodnota stúpla dokonca až na 48 sekúnd. Tento experiment bol otestovaný na 16 osobách oboch pohlaví vo veku 20 až 83 rokov. Potvrdil fakt,že ide o vnútornú a vonkajšiu súdržnosť  ejto semeioticko-biofizycko-kvantovej teorie.

 

 

 

Parlato